Podczas tegorocznej VII Biesiady Rycerskiej w Melsztynie odbędzie się konkurs na najlepszą potrawę średniowieczną

Regulamin konkursu do pobrania  TUTAJ

Karta zgłoszeniowa do pobrania TUTAJ

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ POTRAWĘ ŚREDNIOWIECZNĄ

R E G U L A M I N

I . ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”

II. CEL KONKURSU:

1. zachęcenie uczestników konkursu do wyszukiwania oryginalnych przepisów ze średniowiecznym smakiem.

2. Kultywowanie tradycji związanych z epoką średniowiecza.

3. Popularyzowanie potraw staropolskich.

III.  DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

Prezentacja konkursowa i degustacja potraw odbędzie się w dniu 22 czerwca 2023 r. podczas „VII Biesiady Rycerskiej w Melsztynie” wtedy też zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

IV. ADRESACI KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczestników, którzy zgłoszą udział w konkursie. W konkursie mogą brać udział Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Łowieckie, gospodarstwa agroturystyczne, osoby indywidualne.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnieniem formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie go organizatorowi osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną do dnia 21 czerwca 2023r. na adres Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz” 32-840 Zakliczyn Rynek 1/8 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną potrawę.

 VI. ZASADY ORGANIZACYJNE:

1. Produkty, które będą wykorzystane w konkursie uczestnicy muszą zapewnić sobie we własnym zakresie.

2. Organizator zobowiązuje się do przygotowania stanowiska do prezentacji potraw.

3. Uczestnicy konkursu są odpowiedzialni za wystrój prezentowanego stanowiska.

4. Drobny sprzęt potrzebny do wykonania dań oraz naczynia i zastawę niezbędną do podania i serwowania dań konkursowych każda ekipa zabezpiecza w własnym zakresie.

VII. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

1. Produkty spożywcze użyte w konkursie powinny być poddane wcześniejszej obróbce technologicznej.

2. Każda ekipa zobowiązana jest do przekazania dla jury porcji potrawy celem ocenienia smaku.

3. W skład oceny wchodzą następujące kryteria:

  1. smak potrawy,
  2. estetyka potrawy,
  3. zgodność z tradycją średniowieczną

VIII. OCENA:

Oceny potraw dokona 3 osobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Każda potrawa oceniona zostanie według kryteriów. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

IX. ZA UDZIAŁ W KONKURSIE PRZEWIDZIANE SĄ ATRAKCYJNE NAGRODY

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.

 3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.

4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.

5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora. l

6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.