zck

 

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2023 ROKU

 

 

 

Dostosowanie budynku świetlicy wiejskiej do potrzeb ośrodka praktyk artystycznych w Rudzie Kameralnej

 

Projekt polegający na modernizacji świetlicy w Rudzie Kameralnej działającej przy ZCK w Zakliczynie, w celu dostosowania ją do potrzeb Ośrodka Praktyk Artystycznych Teatru Nie Teraz powołanego 18 marca 2023 roku. W ramach projektu uszczelniony został przeciekający dach, zamontowana mikro elektrownia fotowoltaiczna o mocy 9,6 kWh, zniwelowane szkody w elewacji budynku, wymienione ocieplenie poddasza, zaadoptowane poddasze na cele użytkowe (sala ćwiczeń, łazienka, suszarnia), zakupione i zamontowane grzejniki oraz gniazdo 380 V w Sali kominkowej.

logoidmn logomkidn

 logofp

 

Dofinansowanie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach grantu dla ZCK z programu Fundusz Patriotyczny - Edycja 2023 Wolność po Polsku Priorytet II – 150 000,00 zł + środki z budżetu Gminy Zakliczyn – 10 000,00 zł.

 

 

Biesiada Fredrowska w Dębnie 

logoMKiDNProjekt Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. 

 

Program: Teatr 

 

Rok 2023 został ustanowiony przez Sejm rokiem Aleksandra hr. Fredry. Biesiada Fredrowska w Dębnie to unikalny w formie i bezpretensjonalny w odniesieniu do lokalizacji projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury, służący popularyzacji twórczości i postaci Aleksandra hr. Fredry.  Wydarzenie, które cieszyło się dużą popularnością wśród mieszkańców Małopolski, odbyło się 28 października 2023 roku na dziedzińcu zamku w Dębnie. Partnerami wydarzenia byli: Muzeum Okręgowe w Tarnowie i oddział Muzeum - Zamek w Dębnie oraz Gmina Dębno.  

 

 

 

Wartość projektu: 68 750,00 zł

Dofinasowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego -  55 000,00 zł 

Wkład własny Zakliczyńskiego Centrum Kultury - 13 750,00 zł 

 

 Posłuchojcie ludkowie 

 

logoMKiDNProjekt Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. 

 

Program: Kultura Ludowa i Tradycyjna 2023

 

 

Projekt dotyczy tradycji, muzyki i śpiewu ludowego z regionu pogórza Ciężkowicko - Rożnowskiego. W trakcie realizacji zadania pracujemy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami starszymi, a wszystko po to, by dać młodemu pokoleniu możliwość poznania, zachwycenia się  i nauczenia muzyki ludowej, która występuje zarówno na obszarach wiejskich jak i miejskich Krakowiaków Wschodnich. Celem naszych działań jest przeprowadzenie warsztatów muzycznych zarówno śpiewu ludowego jak i muzyki ludowej, zakończonych musicalem ludowym, który poprzez pieśni i muzykę ludową przedstawi cykl życia jednego pokolenia od narodzin po późna starość.

Wartość projektu: 75 000,00 zł

Dofinasowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego -  60 000,00 zł 

Wkład własny Zakliczyńskiego Centrum Kultury - 15 000,00 zł 

 

 

 

 

Małopolski Festiwal Fasoli w Zakliczynie 

 

2023 NCK dofinans etnoplska RGBProjekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "EtnoPolska. Edycja 2023". 

 

Małopolski Festiwal Fasoli w Zakliczynie jest jedną z najstarszych, najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych marek w Małopolsce mających na celu promocję i popularyzację produktu tradycyjnego "Fasoli Piękny Jaś z dolny Dunajca".  

 

 

Wartość projektu - 46 556,00 zł 

 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 44 000,00 zł 

 

 

ZUL – aplikacja

 

plakat budzet panstwa 420x297 2 1Projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

 

logoMKiDN

 

Projekt trzyletni realizowany w latach 2021 - 23,  polegający na prowadzeniu kompleksowych zajęć z zakresu edukacji kulturalnej bazujący na formule uniwersytetów ludowych. W ramach ZUL – aplikacji proponujemy zajęcia z zakresu nowych technologii użytkowych, rękodzielnictwa, teatru, muzyki, śpiewu, tańca, fotografii a także zajęcia kulinarne.

 

 

Wartość projektu – 46 250,00 zł w 2023 roku

 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 137 000,00 zł, w 2023 roku – 37 000,00 zł

 

 

12. Dożynki Gminy Zakliczyn

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2022 ROKU

 

 

 

 

Multimedialne ZCK

 

Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wsparciem zostały objęte te instytucje kultury, które przeszły procedurę grantową.

kcyf

W ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury udało nam się zakupić niezbędny sprzęt do sali kinowej, dzięki czemu w czerwcu otworzyliśmy nowoczesne, cyfrowe kino społecznościowe ZCK – Kino za Rogiem ZCK” - wyposażone dodatkowo w pętlę indukcyjną https://www.kultura-zakliczyn.pl/index.php/zakliczynska-tv/wydarzenia-kulturalne/1963-otwarcie-kina-za-rogiem-zck

 

Ponadto doposażyliśmy pracowników w komputery do pracy oraz sprzęt video. Zakupione urządzenia pomogą w poszerzeniu oferty proponowanej przez Zakliczyńskie Centrum Kultury, o programy z obszaru aktywności cyfrowej, urozmaicą i podniosą też jakość świadczonych usług. Szkolenia zrealizowane w ramach projektu pozwoliły zwiększyć kompetencje zespołu pracowniczego ZCK, a nabyte umiejętności pozwolą dotrzeć do większej grupy odbiorców oraz lepiej promować bieżącą działalność instytucji. Ponadto otworzyliśmy nowy portal internetowy www.kultura-zakliczyn.pl  który spełnia aktualne rygory w zakresie nowoczesnego designu oraz dostępności. 

 

 

Ostatnim elementem, który zrealizowaliśmy dzięki uzyskanym oszczędnościom w procesie realizacji projektu, jest oznakowanie ratusza - siedziby Zakliczyńskiego Centrum Kultury tablicami i tabliczkami informacyjnymi napisanymi także w alfabecie Braille'a , co powoduje, że informacje te są dostępne dla niewidomych i niedowidzących.

Wartość projektu – 179 000,00 zł -  dofinansowano w wysokości 100 % wartości projektu.

Raport końcowy z realizacji projektu został  przyjęty i zatwierdzony przez Dział Programów Dotacyjnych "Konwersja cyfrowa domów kultury" Narodowego Centrum Kultury w dniu 16.11.2022 roku.

 

ZUL – aplikacja

 

plakat budzet panstwa 420x297 2 1Projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 MKiDN kolor

Projekt trzyletni realizowany w latach 2021 - 23,  polegający na prowadzeniu kompleksowych zajęć z zakresu edukacji kulturalnej bazujący na formule uniwersytetów ludowych. W ramach ZUL – aplikacji proponujemy zajęcia z zakresu nowych technologii użytkowych, rękodzielnictwa, teatru, muzyki, śpiewu, tańca, fotografii a także zajęcia kulinarne.

 

 

Wartość projektu – 80 000,00 zł w 2022 roku

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 137 000,00 zł, w tym w 2022 roku – 64 000, 00 zł

 

 

Wiatr wolności

 

Projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

MKiDN kolor

Wiatr wolności to unikalny projekt teatralny polegający na wystawieniu spektaklu teatralnego według autorskiej koncepcji Tomasza Antoniego Żaka – twórcy i dyrektora Teatru Nie Teraz z którym Zakliczyńskie Centrum Kultury współpracuje od lat w realizacji programów teatralnych o tematyce patriotycznej. Spektakl „Wiatr wolności” dzięki wsparciu również Związku Samorządów Polskich został wystawiony w Łomży (28.09.22), Halinowie (29.09.22), Ogrodzieńcu (14.10.22) oraz na finał w Zakliczynie (11.11.22).

 

 

Wartość projektu – 85 000,00 zł

Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 50 000,00 zł
Dofinansowanie Związku Samorządów Polskich – 35 000,00 zł

 

 

 

Kultura na kółkach II

 

Projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

MKiDN kolor

 

 

 kdostepna

 

 

 

 

 

 

Kultura na kółkach II to kontynuacja programu pierwszej edycji Kultury na kółkach, dzięki któremu w czterech świetlicach gminy Zakliczyn; Filipowicach, Gwoźdźcu, Woli Stróskiej i Słonej oraz w siedzibie ZCK w ratuszu odbywają się zajęcia i warsztaty tematyczne cieszące się bardzo duża popularnością w środowisku lokalnym. Program składa się z pięciu warsztatów tematycznych obejmujących obszary tańca, rzeźby, krawiectwa, makramy i zajęć artystyczno – plastycznych dających w sumie 150 godzin interesujących zajęć we wszystkich ośrodkach. „Kultura na kółkach II” ruszyła w październiku i potrwa do połowy grudnia 2022 roku.

Wartość projektu – 28 750,00 zł

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego 23 000,00 zł

 

Mistrz i uczeń – heligonka

 

Projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

MKiDN kolor

Projekt trzyletni realizowany w latach 2021 - 23, polega na prowadzeniu nauki gry na heligonce. Heligonka to jeden z najstarszych typów akordeonów. Pierwsze wzmianki o tym instrumencie pochodzą z czasów słynnego słowackiego zbójnika Juraja Janosika. Gabarytowo heligonka jest mniejsza od standardowego akordeonu czy harmonii, a największe zastosowanie heligonka znajduje w muzyce ludowej. Bardzo dużą rolę odgrywa w muzyce folklorystycznej Bawarii, Austrii, Czech i na Słowacji. Na południe Polski przywędrowała w XIX wieku, a dzięki swoim walorom brzmieniowym zyskała bardzo dużą popularność - zwłaszcza wśród kapel góralskich. Tradycja ta jest do dziś bardzo mocno pielęgnowana, również na Zakliczyńskiej Ziemi, gdzie mistrzem tego instrumentu jest Tadeusz Malik – twórca m.in. Zakliczyńskiego Klubu Małopolskich Heligonistów i Harmonistów Stowarzyszenia „Klucz". W ramach projektu, w ciągu trzech lat naukę u mistrza pobierze łącznie 30 uczniów.

 

 

Wartość projektu – 60 000,00 zł / w roku 2022 - 20 000,00 zł/

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 60 000,00 zł

 

 

Leć głosie po rosie

 

Projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

MKiDN kolor

 

NIMIT

 

 

W ramach projektu została nagrana płyta audio Kapeli Opatkowice pod tytułem „Leć głosie po rosie” na której znajduje się 14 utworów, które ukazują krajobraz muzycznej kultury ludowej pogranicza regionów etnograficznych Krakowiaków Wschodnich, Lachów Sądeckich i Pogórzan. To pierwsza płyta działającej przy ZCK od 5 lat Kapeli Opatkowice.

 

Wartość projektu – 23 760,00 zł

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 19 000,00 zł 

 

 

 

Bezpieczne wydarzenia w gminie Zakliczyn

 

Projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

MKiDN kolor

Celem projektu jest zakup i dostawa fabrycznie nowych barierek ochronnych lekkich na imprezy masowe dla Zakliczyńskiego Centrum Kultury w ramach programu „Infrastruktura kultury”. W wyniku realizacji projektu do Zakliczyńskiego Centrum Kultury trafiło 136 sztuk barierek o wymiarach jednostkowych 2, 50 m długości i 1,1 m wysokości każda. Po raz pierwszy barierek użyto podczas organizacji Dożynek Gminy Zakliczyn i Festiwalu „Co nam w sercu gra” 26 – 27 sierpnia 2022 roku.

Wartość projektu – 37 500,00 zł

Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 30 000,00 zł

 

 

W 2022 roku Zakliczyńskie Centrum Kultury zrealizowało 7 projektów grantowych o łącznej wartości 454 010,00 zł

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.