Kazimierz Dudzik - prezes 

Paulina Siemińska - I wiceprezes

Agata Nadolnik - II wiceprezes 

Janina Bolechała - skarbnik 

Teresa Świerczek - sekretarz