Misja Zakliczyńskiego Centrum Kultury Misją Zakliczyńskiego Centrum Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Zakliczyńskie Centrum Kultury; tworzy kulturę poprzez organizację ruchu artystycznego oraz realizację projektów w zakresie edukacji kulturalnej i wydarzeń kulturowych, upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców i gości Gminy Zakliczyn poprzez świadczenie powszechnie dostępnych usług, chroni kulturę poprzez promocje dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych oraz postaw patriotycznych w społeczeństwie.

 

"Tak niewielu, za tak niewiele, tak wiele" – to hasło najbardziej zwięźle i odpowiednio oddaje charakter naszej instytucji.