logoklucz

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2024 ROKU

 

Festiwal Kultury Ludowej "U Krakowiaków na Pogórzu" 2024 

2024 NCK dofinans etnoplska RGB

Festiwal Kultury Ludowej "U Krakowiaków na Pogórzu" ma na celu kreowanie zainteresowania kulturą, inspirowanie i wspomaganie podmiotów działających w strefie kultury, zwiększenie dostępu do kultury oraz integrację lokalnych oraz regionalnych środowisk związanych z rozpowszechnianiem dziedzictwa zarówno materialnego jak i niematerialnego.

W programie Festiwalu znajdzie się m.in. konkurs rękodzieła ludowego czy występy zespołów Folklorystycznych. Zaangażujemy Zespoły Folklorystyczne dziecięce, młodzieżowe jak i dorosłe z takich regionów jak: Krakowiacy Wschodni, Pogórze, Lachy czy występy zaprzyjaźnionego Zespołu Pieśni i Tańca z Węgier. Realizując takie przedsięwzięcie chcemy pokazać różnorodność i bogactwo kulturowe tradycji ludowych zwłaszcza tańców, muzyki i rękodzieła, angażując do udziału zespoły folklorystyczne w różnym wieku oraz lokalnych twórców ludowych.

Festiwal odbędzie się w Gwoźdźcu - kolebce kultury ludowej Gminy Zakliczyn, gdzie 27 lat temu powstał zespół folklorystyczny, który funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Ten Festiwal ma na celu nie tylko ugruntować pozycję Gminy Zakliczyn na mapie istotnych wydarzeń folklorystycznych, ale przede wszystkim zapoznać uczestników z różnorodnością kultury ludowej poprzez udział w występach artystycznych różnych zespołów folklorystycznych/regionalnych oraz wzięciu udziału w konkursie rękodzielniczym, co przyczyni się również do promocji lokalnych rzemieślników i twórców ludowych.

Festiwal odbędzie się 31 sierpnia 2024 roku przy domu strażaka w Gwoźdźcu.

 

Dofinansowanie  - 73 000,00 zł

Wkład własny       -   3 843,00

Wartość projektu - 76 843,00 zł

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROJEKTY REALIZOWANE W 2023 ROKU 

 

 

Mistrz i uczeń - sekcja smyczkowa 

 

Projekt Stowarzyszenia „Klucz”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

MKiDN kolor

 

Projekt trzyletni realizowany w latach 2022 - 24,  polega na prowadzeniu nauki gry na instrumentach smyczkowych; skrzypcach i kontrabasie przez mistrza instrumentów smyczkowych Justynę Chmielek – Korbut. Koordynatorka projektu jest Halina Machel

 

 

Wartość projektu – 59 980,00 zł

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – 59 980,00 zł

W ramach projektu zrealizowanych zostanie po 180 godzin zajęć warsztatowych przez Mistrza w każdym z trzech lat dla 7 uczniów.

 

 

 

 

 

 

Kluczowa Akademia dla Aktywnych 

 

Wieloletni (2023 -25) projekt Stowarzyszenia „Klucz” polegający na tworzeniu kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej wykorzystujących w szczególności formułę uniwersytetu ludowego, skierowany do środowisk lokalnych w oparciu o świetlice w Filipowicach, Gwoźdźcu, Woli Stróskiej i Słonej oraz siedziby ZCK – zakliczyńskiego ratusza. W ramach projektu prowadzone są warsztaty z zakresu; tańca, kulinariów, fotografii, plastyki, teatru oraz dziedzictwa kulturowego.

 

 

 

https://www.starnowa.tv/2023/12/14/kluczowa-akademia-dla-aktywnych-w-zakliczynie/ 

 logomkidn

kadalProjekt Stowarzyszenia "Klucz" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 215 000,00 zł na okres 2023 -25. 

 

 

W roku 2023 wartość dofinansowania to 70 000,00 zł.

 

Wkład własny Stowarzyszenia – 17 500,00 zł.

 

Łączna wartość projektu w 2023 roku: 87 500,00 zł.

 

Całkowita wartość projektu w latach 2023 - 25 : 268 750,00 zł, w tym dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 215 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

Małopolskie Orkiestry Dęte – edycja I i II

 

Program grantowy Województwa Małopolskiego "Małopolskie Orkiestry Dęte" - edycje I i II ,  dzięki któremu Stowarzyszenie „Klucz” uzyskało dofinansowanie do organizacji jubileuszu 30 – lecia działalności Orkiestry „Filipowice” w pierwszej edycji w wysokości 7 000,00 zł oraz w drugiej edycji na wspieranie działalności „Filipowic” w wysokości 9 000,00 zł.

 

sod1

 

Logo Małopolska V RGB

 

 

 

mundurysod

Wartość dofinansowania  Województwa Małopolskiego ogółem – 16 000,00 zł.

 

Wkład własny Stowarzyszenia "Klucz"  – 3 323,00 zł

 

 

W poszukiwaniu kulturalnych inspiracji 

 

Projekt Stowarzyszenia "Klucz" dofinansowano z budżetu państwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logoMKiDN.pngherbgminy.jpg 

 

 

 

 

 

 

Współfinansowano ze środków pochodzących z budżetu Gminy Zakliczyn w ramach projektu pt.: Kalejdoskop Kultury Stowarzyszenia „Klucz".

 

W ramach projektu zorganizowano trzydniowy wyjazd dla członków Zespołu Folklorystycznego "Gwoździec" na Lubelszczyznę gdzie "W poszukiwaniu kulturalnych inspiracji" trafili do dwóch muzeów kultury ludowej: w Kolbuszowej i w Lublinie oraz wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych: garncarskich, tworzenia biżuterii odpustowej oraz lekcjach muzealnych. W ramach wyjazdu uczestnicy projektu znaleźli też czas na zwiedzanie Lubina oraz zajęcia integracyjne.

lbkl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość projektu: 37 501,00 zł

w tym: 

Budżet państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:  30 000 zł

Gmina Zakliczyn – w ramach projektu Kalejdoskop Kultury Stowarzyszenia „Klucz":  6 000 zł

Wpłaty od uczestników zadania: 1 500 zł

wkład własny:  1 zł

 

 

Opatkowickie Gulony z Kultura na Ty

 

2023 NCK dofinans etnoplska PION RGB

 

Projekt Stowarzyszenia "Klucz" dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2023.

 

 

Realizując zadanie skupiamy się na rozwijaniu i upowszechnianiu kultury ludowej a zwłaszcza na rozwoju działających na terenie naszej Gminy: jedynego w Polsce Klubu Heligonistów i Harmonistów oraz Kapeli Ludowej Opatkowice.

 

 

Oba zespoły skupiają się na wiernym odtwarzaniu tradycji i muzyki a podstawą do ich działania są utwory tradycyjne z regionu Krakowiaków wschodnich oraz Pogórza.

 

 

Wartość projektu: 69 475,00 zł

 

 

Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury: 66 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Festiwal Fasoli i Produktu Tradycyjnego Małopolski

 

 

Logo Małopolska V RGBFestiwal Fasoli w Zakliczynie jest jedną z najstarszych, najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych marek w Małopolsce mających na celu promocję i popularyzację produktu tradycyjnego "Fasoli Piękny Jaś z dolny Dunajca".  Jednym z głównych elementów stanowiących o sile tego wydarzenia jest Jarmark Produktu Tradycyjnego Małopolski, gdzie oprócz wystawców z produktami fasolowymi, prezentowane są produkty tradycyjne Małopolski. Ponadto organizowany jest konkurs na najlepsze stoisko Jarmarku oraz najlepszy produkt fasolowy i tradycyjny. 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach programu "Mecenat Małopolski 2023". 

 

 

 

Wartość projektu - 10 500,00 zł 

Dofinansowanie Województwa Małopolskiego - 10 000,00 zł  

 

 

Kultura mobilna = kultura dostępna

 

Projekt Stowarzyszenia "Klucz" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

logoMKiDNkdostepna

 

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Zakliczyn.

herbgminy

 

 

"Kultura mobilna = kultura dostępna" to projekt kulturalno – edukacyjny mający na celu odkrywanie dziedzictwa kulturowego Małopolski poprzez organizację wyjazdów tematycznych do miejsc atrakcyjnych kulturowo, ale mniej lub prawie nieznanych, choć tak blisko nas usytuowanych. Tak było z wyjazdami do Kątów, Iwkowej, Podegrodzia i Muszyny. Po pierwszym wyjeździe do Kątów i Iwkowej zainteresowanie kolejnym wyjazdem było tak duże, że poprosiliśmy o większy autokar, ale i tak nie wszyscy się do niego zmieścili. To oznacza, że takie projekty są oczekiwane wśród odbiorców i cieszą się bardzo dużą popularnością. 

 

 

Wartość projektu – 38 795,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego – 31 000,00 zł

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Zakliczyn – 6795,00 zł

Wkład własny Stowarzyszenia "Klucz"– 1 000,00 zł

 

 

VI. Biesiada Rycerska w Melsztynie

 

Projekt Stowarzyszenia „Klucz” uzyskał dofinansowanie dzięki udziale w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 roku pod nazwą „Mecenat Małopolski – bis” na lata 2023 – 24 w wysokości 50 000,00 zł (25 000,00 zł na rok 2023) 

 

Logo Małopolska V RGB

 

Zadanie publiczne współfinansowane było ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Zakliczyn w wysokości 30 000,00 zł.

 

herbgminy

 

 

 

W ramach projektu została zorganizowana w dniach 24 - 25.06.23 roku impreza kulturalna o charakterze historyczno – edukacyjnym w Melsztynie z udziałem grup rekonstrukcji historycznej z okresu średniowiecza, odtwórców tańca i muzyki dawnej. Wystawie towarzyszyły warsztaty edukacyjne, konkursy, pokaz laserowy "Magia Melsztyna" oraz wystawa fotograficzna „Ruiny zamku melsztyńskiego wczoraj i dziś”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROJEKTY REALIZOWANE W 2022 ROKU 

 

 

Klucz do sukcesu

 

plakat budzet panstwa 420x297 1 1Projekt Stowarzyszenia „Klucz”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

MKiDN kolor

 

Projekt realizowany w 2022 roku polega na zakupie instrumentów muzycznych dla zespołów artystycznych takich jak: Strażacka Orkiestra Dęta „Filipowice”, Kapela „Opatkowice”, Zakliczyński Klub Małopolskich Heligonistów i Harmonistów, Orkiestra Kameralna.

 

Wartość projektu – 75 000,00 zł

 

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 60 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Gminy Zakliczyn – 10 000,00 zł
Środki własne – 5 000,00 zł uzyskane z darowizn (Marcin Korbut – 2 000,00 zł, OSP Filipowice 1 500,00 zł, Zakliczyński Klub Małopolskich Heligonistów i Harmonistów (ze środków 1% OPP) – 1 500,00 zł).

 

 

W ramach projektu zakupione zostały następujące instrumenty: waltornia, trzy heligonki, pianino elektryczne, dwa kontrabasy, trąbka, flet poprzeczny, klarnet.

 

 

V. Biesiada Rycerska w Melsztynie

 

Projekt Stowarzyszenia „Klucz” uzyskał dofinansowanie dzięki udziale w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2021 roku pod nazwą „Mecenat Małopolski – bis” na lata 2021 – 22 w wysokości 60 000,00 zł. 

Logo Małopolska V RGB

 

W ramach projektu została zorganizowana w dniach 25 - 26.06.22 roku impreza kulturalna o charakterze historyczno – edukacyjnym w Melsztynie z udziałem grup rekonstrukcji historycznej z okresu średniowiecza, odtwórców tańca i muzyki dawnej. Wystawie towarzyszyły warsztaty edukacyjne, pokaz laserowy legendy melsztyńskiej oraz wystawa fotograficzna „Zamki Małopolski”.

 

Wartość projektu w 2022 roku – 62 300,00 zł

Dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w 2022 roku – 30 000,00 zł 

Dofinansowanie z budżetu Gminy Zakliczyn w 2022 roku - 24 000,00 zł 

 

Festiwal „Co nam w sercu gra”

 

Projekt Stowarzyszenia „Klucz” uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

MKiDN kolor

 

Festiwal „Co nam w sercu gra” to nowy format, który z założenia adresowany jest do dzieci, młodzieży i rodzin, a jednocześnie bazuje na tradycji zakliczyńskiej i potencjale kulturowym naszego środowiska. Podczas festiwalu, który odbył się 28.08.22 roku, zorganizowano m.in. cztery finały konkursów; Malowany rynek, Jarmark muzyki i piosenki, Teatr jednego aktora oraz Roztańczona scena.

 

Wartość projektu – 56 250,00 zł

Dofinansowanie – 45 000,00 zł 

Środki Stowarzyszenia "Klucz" - 11 250,00 zł 

 

Mistrz i uczeń - sekcja smyczkowa 

 

Projekt Stowarzyszenia „Klucz”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

MKiDN kolor

 

Projekt trzyletni realizowany w latach 2022 - 24,  polega na prowadzeniu nauki gry na instrumentach smyczkowych; skrzypcach i kontrabasie przez mistrza instrumentów smyczkowych Justynę Chmielek – Korbut.

Wartość projektu – 59 980,00 zł

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – 59 980,00 zł

W ramach projektu zrealizowanych zostanie po 180 godzin zajęć warsztatowych przez Mistrza w każdym z trzech lat dla 7 uczniów.

 

 

U Krakowiaków na Pogórzu

 

Projekt Stowarzyszenia „Klucz” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

 MKiDN kolor

 

Projekt realizowany w 2022 roku polegający na działaniu popularyzującym żywe elementy kultur tradycyjnych, którego z efektem finalnym (w dniu 3 lipca 2022 roku podczas obchodów 25 – lecia działalności Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec”), był Festiwal „U Krakowiaków na Pogórzu” podczas którego wystąpiły na scenie plenerowej przy Domu Strażaka zespoły reprezentujące regiony Krakowiaków Wschodnich, Lachów Sądeckich i Pogórzan a także odbył się konkurs tańca polki.

 

Wartość projektu – 43 750,00 zł

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 35 000,00 zł

Środki Stowarzyszenia "Klucz" - 8 750,00 zł (Grupa Regionalna Gwoździec) 

Grant został uzyskany dzięki aplikacji Stowarzyszenia „Klucz” do programu „Kultura ludowa i tradycja 2022”.

 

 

Scena Jordana

 

Projekt Stowarzyszenia „Klucz” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 MKiDN kolor

Celem projektu jest rozwinięcie i możliwość dalszej pracy z dziećmi należącymi do Studia Form Teatralnych „Scena Jordana” poprzez organizację cyklicznych zajęć teatralnych zakończonych wystawienie sztuki teatralnej adresowanej w szczególności do dzieci i młodzieży. W ten sposób powstała i została wystawiona i zarejestrowana sztuka pt. „Poezja patriotyzmu” w dniu 22.11.22 r. 

 

Wartość projektu – 26 250,00 zł

Dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 21 000,00 zł 

Środki Stowarzyszenia "Klucz" - 5 250,00 zł 

 

 

 

Małopolska Kultura Mobilna

 

Projekt Stowarzyszenia „Klucz” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Logo Małopolska V RGB

Małopolska Kultura Mobilna jest projektem mającym na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnej skupionej wokół świetlic wiejskich Gminy Zakliczyn poprzez organizację zajęć warsztatowych z zakresu tańca, plastyki, krawiectwa i rzeźbiarstwa. Tego typu oferta wychodząca naprzeciw ograniczeniom dostępności kultury w środowiskach lokalnych cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Projekt Stowarzyszenia „Klucz” zyskał dofinansowanie dzięki udziale w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 roku pod nazwą „Mecenat Małopolski – I edycja”.

Wartość projektu – 13 035,00 zł

Dofinansowanie Województwa Małopolskiego – 10 000,00 zł

Środki Stowarzyszenia "Klucz" - 3 035,00 zł 

 

 

Strażacka Orkiestra Dęta „Filipowice” w marszu

 

Projekt Stowarzyszenia „Klucz” zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

 Logo Małopolska V RGB

Projekt realizowany w okresie od sierpnia do października 2022 roku polega na prowadzeniu nauki musztry paradnej dla Orkiestry przez instruktora Rafała Bila oraz zakupu instrumentu muzycznego (saksofon) i akcesoriów muzycznych potrzebnych do prezentacji Orkiestry w marszu.

Wartość projektu – 10 200,00 zł

Dofinansowanie Województwa Małopolskiego – 8 000,00 zł

Środki Stowarzyszenia "Klucz" - 2 200,00 zł 

Grant został uzyskany dzięki aplikacji Stowarzyszenia „Klucz” do programu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2022”.

 

Akademia dla Aktywnych

 

Projekt wspólny trzech organizacji pozarządowych Gminy Zakliczyn zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Logo Małopolska V RGB

Projekt polegający na prowadzeniu ośrodków samopomocy w formule integracji międzypokoleniowej. Spośród 9 ośrodków utworzonych w Gminie Zakliczyn, Stowarzyszenie „Klucz” prowadziło do III kwartału 2022 roku 4 ośrodki w Charzewicach, Gwoźdźcu, Woli Stróskiej i w Zakliczynie.

Wartość projektu – 20 242,00 zł


Dofinansowanie Województwa Małopolskiego – 10 320,00 zł

Środki Stowarzyszenia "Klucz" -  9 922,00 zł 

Stowarzyszenie "Klucz" zrealizowało w 2022 roku 9 projektów grantowych o łącznej wartości 328 750,00 zł

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.