GŁOSICIEL LOGOPierwszy numer "Głosiciela" ukazał się w maju 1993 roku. Przez wiele lat gazeta przechodziła zmiany edytorskie i redaktorskie. Redaktorami naczelnymi "Głosiciela" byli kolejno; Marek Niemiec, Krzysztof Chmielowski, Kazimierz Dudzik, ponownie Marek Niemiec, ponownie Kazimierz Dudzik, od października 2020 roku do maja 2023 roku Monika Kulak, od czerwca 2023 roku kolejny raz Kazimierz Dudzik. Od stycznia 2023 roku funkcję sekretarza redakcji pełni Ewelina Siepiela.   

 

Od marca 2020 roku zmieniliśmy „Głosiciela” w sposób diametralny zarówno pod względem edytorskim, merytorycznym i kolportażowym. Nakład gazety osiągnął rekordowy poziom 3 400 egz. Obecnie nakład wynosi 2 700 egz. Oprócz tego, że jest to gazeta nieodpłatna, to jeszcze wykupiliśmy w Poczcie Polskiej S.A. usługę dostarczenia gazety na terenie gminy Zakliczyn do odbiorców prywatnych. W związku z tym „Głosiciel” powinien do Waszych skrzynek pocztowych trafić w ciągu 6 dni od dostarczenia nakładu do placówki pocztowej. 

 

 

Archiwalne wydania "Głosiciela" znajdziecie na stronie internetowej gazety: http://zakliczyninfo.pl/index.php/archiwum-glosiciela