okladkasierpienGłosiciel – samorządowa, nieodpłatna gazeta Miasta i Gminy Zakliczyn wydawana w nakładzie 2 700 egzemplarzy przez Zakliczyńskie Centrum Kultury, znów regularnie, w terminie dociera do czytelników. Sierpniowy - 309 numer „Głosiciela” już jest gotowy i w najbliższych dniach trafi do odbiorców.

 

W tym numerze jest sporo przydatnych informacji o zbliżających się 12. Dożynkach Gminy Zakliczyn i 22. Festiwalu fasoli w Zakliczynie. W ramach cyklu wywiadów pod tytułem „TrzyMamPytania” - rozmowa z poseł na Sejm RP Józefą Szczurek – Żelazko. Dużym zainteresowaniem czytelników cieszy się konkurs „Dwa razy podkreślam” - znów blisko 20 prawidłowych odpowiedzi nadesłali czytelnicy do siedziby ZCK w ratuszu.

 

Warto przypomnieć, że w 2023 roku „Głosiciel” obchodzi 30 – lecie istnienia. Pierwszy numer gazety ukazał się w maju 1993 roku i kosztował.... 5 000 zł za egzemplarz. 

 

W 30 - letnich dziejach gazety funkcję redaktorów naczelnych pełnili; Marek Niemiec, Krzysztof Chmielowski, Monika Kulak i w sytuacjach kryzysowych Kazimierz Dudzik, który od czerwca tego roku znów pełni podwójną rolę; redaktora naczelnego i wydawcy gazety.

 

Od dwóch lat gazeta ma wersję elektroniczną, czyli stronę internetową Zakliczyninfo, która powstała 2009 roku jako podstawowa strona internetowa Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Twórcami Zakliczyninfo byli; Kazimierz Dudzik, Michał Papuga i Stanisław Kusiak. Zakliczyninfo bardzo szybko stał się bardzo ważnym instrumentem elektronicznej komunikacji lokalnej.  W 2021 roku po utworzeniu - w ramach "Programu konwersji cyfrowej domów kultury" - powstała strona  www.kultura - zakliczyn.pl   która pełni rolę podstawowej strony ZCK, a Zakliczyninfo pełni rolę informacyjną, jako elektroniczna wersja (rozszerzona) Głosiciela. Na Zakliczyninfo znów pojawiają się regularnie artykuły, znajdziecie tutaj również wszystkie numery gazety w wersji elektronicznej w pod banerem "E_Głosiciel". 

 

Media informacyjne stanowią bardzo ważną część działalności Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Przypomnieć należy, że obok stron internetowych oraz gazety, od 2020 roku tworzymy kanał telewizyjny na You Tube:

https://www.youtube.com/channel/UCfRyBevJY8N5llrJrAAhpTA/playlists na którym jest już 125 pozycji filmowych, w tym kilka seriali.